PERSOONSGEGEVENS – Tandartspraktijk Brouwhuis – HELMOND

PERSOONSGEGEVENS

Omgaan met persoonsgegevens en het gebruik van cookies

In onze praktijk gaan wij zorgvuldig en respectvol om met privacy-gevoelige  gegevens. Welke gegevens wij van u hebben en hoe wij met deze gegevens omgaan kunt u lezen in de privacy verklaring.

Het gaat hierbij niet alleen om persoonsgegevens, maar ook om andere gegevens die te herleiden zijn naar een persoon. Wij werken met een privacyprotocol waarin een geheimhoudingsplicht is opgenomen. Alle medewerkers moeten het privacy-protocol ondertekenen ten teken dat zij zich hieraan conformeren.

Voor het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij alleen gebruik van functionele cookies. Dat zijn cookies die er voor zorgen dat de website kan functioneren.